Soulibri vindt uw privacy belangrijk. Hieronder leest u onze privacy verklaring.

Heeft u vragen? Stel ze gerust. We vinden uw privacy belangrijk en zijn transparant over hoe we uw gegevens gebruiken.


PRIVACY ALS CLIENT

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, vijftien jaar bewaard.

PRIVACY ALS CURSIST

Wij voeren een studentenadministratie en in het kader daarvan houden we gegevens bij van cursisten die bij ons een workshop hebben gevolgd. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en geven deze alleen door aan andere organisaties indien dit nodig is voor de registratie van uw certificaat.

PRIVACY OP DE WEBSITE EN WEBSHOP

Om onze bezoekers relevante informatie te kunnen verstrekken maken we gebruik van cookies. We maken net als veel andere organisaties met name gebruik van Google Analytics voor clickgedrag en statistieken.

In de webshop maken we gebruik van uw gegevens om de aangeschafte producten en een factuur te kunnen sturen. Indien u er vrijwillig voor kiest om de nieuwsbrief te ontvangen dan gebruiken we de gegevens ook om u relevante informatie te verstrekken via de nieuwsbrief.

PRIVACY IN DE NIEUWSBRIEF

Voor de nieuwsbrief maken we gebruik van externe leveranciers zoals Mailchimp. Deelname aan de nieuwsbrief geschied via opt-in regeling. U kunt zich te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. De informatie in de nieuwsbrief kan zijn aangepast aan bijvoorbeeld de workshops die u al heeft gevolgd. Dit doen we om te voorkomen dat u onnodig veel informatie ontvangt over bijvoorbeeld workshops die u al heeft gevolgd.